هزینه تبلیغات در پیج بهترین بلاگرهای غیر حضوری ایران

تعرفه تبلیغات غیر حضوری گویشی در اینستاگرام

با توجه به بودجه بندی خود و موضوع فعالیتی که دارید تیم بلاگیستا اقدام به اجرایی کردن کمپین تبلیغات بلاگری غیر حضوری در اینستاگرام برای شما خواهد نمود و همین امر باعث می شود که درگیری هماهنگی مشتریان با بلاگر ها کمتر شده و زمان بندی و تنظیم استراتژی موضوعی و اهدافی که صاحبان پیج از بلاگر انتظار دارند به خوبی برطرف شده و نتیجه واقعی برای جذب مخاطب و مشتری برای پیج صورت گیرد.

PLAN C
تومان
30 میلیون

  • بلاگر غیر حضوری
  • استوری تکی و رشته استوری
  • 1 میلیون مخاطب
  • نرخ تعامل تا 2 درصد
  • زمان اجرا 14 روز کاری
  • قابلیت ارائه اینسایت

PLAN B
تومان
60 میلیون

  • بلاگر غیر حضوری
  • استوری تکی و رشته استوری
  • 3 میلیون مخاطب
  • نرخ تعامل تا 2 درصد
  • زمان اجرا 14 روز کاری
  • قابلیت ارائه اینسایت

PLAN A
تومان
80 میلیون

  • بلاگر غیر حضوری
  • استوری تکی و رشته استوری
  • 7 میلیون مخاطب
  • نرخ تعامل تا 2 درصد
  • زمان اجرا 14 روز کاری
  • قابلیت ارائه اینسایت

X